Blogs

Blog – Wat kan uw MKB Familiebedrijf nu doen in economisch onzekere tijden (en Covid-19)?

Deze vraag is heel actueel nu ondernemers steeds meer gaan voelen wat de economische effecten van de Coronacrisis zijn. De onzekerheid van de huidige economische omstandigheden geven reden om goed te (blijven) kijken naar uw bedrijfsvoering. In deze blog 3 actuele actiepunten voor onzekere tijden in het MKB.

Lees verder

Blog – Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf deel III

Steeds sterker wordt duidelijker dat we de effecten van de Coronacrisis hebben onderschat. Ramingen moeten worden bijgesteld. De kardinale vraag is: wordt het ooit weer zoals voor de Coronacrisis? Daarover gaat dit deel III.

Lees verder
Corona-virus-afbeelding-Familiebedrijf-adviseur Heijlsame Raed

Blog – Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf deel II

Wat een ieder bezighoudt is deze vraag: wordt het ooit weer zoals voor de Coronacrisis? Daarover gaat deze blog. In deel I is het eerste item (terugbetaling) behandeld. Ik vervolg dan ook nu in deel II met item 2. 

Lees verder
Corona-virus-afbeelding-Familiebedrijf-adviseur Heijlsame Raed

Blog – Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf deel I

Heel langzaam wordt steeds duidelijker wat de Coronacrisis gaat uitwerken. En dat niet alleen voor vandaag maar vooral ook in de komende tijd. Maar…, wordt het ooit weer zoals voor de Coronacrisis? Daarover gaat deze blog.

Lees verder
Corona-virus-afbeelding-Familiebedrijf-adviseur Heijlsame Raed

Blog – Knelpunten bij de Coronacrisis en uw MKB familiebedrijf

Wat de Coronacrisis gaat uitwerken, is niet alleen vandaag maar vooral ook in de komende tijd. Nu worden ook de optredende knelpunten en hun impact duidelijker. Daarover gaat deze blog.

Lees verder
Corona-virus-afbeelding-Familiebedrijf-adviseur Heijlsame Raed

Blog – Wat de pers zegt over de Corona-crisis en uw MKB familiebedrijf

Langzaam wordt duidelijk wat de Corona-crisis gaat betekenen. Niet alleen voor vandaag, maar vooral ook voor de komende tijd. Ook in de media wordt hier veel aandacht aan besteed. In deze blog leest u een overzicht uit de relevante pers, toegespitst op het MKB familiebedrijf.

Lees verder