Blog – Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf deel III

Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf - deel III

Steeds sterker wordt duidelijker dat we de effecten van de Coronacrisis hebben onderschat. Ramingen moeten worden bijgesteld. De kardinale vraag is: wordt het ooit weer zoals voor de Coronacrisis? Daarover gaan deze blogs. Om dat wat er op ons afkomt bij u dichterbij te brengen, ga ik in dit deel III verder met de voorbeelden.

  • alleenstaande moeder met 2 kinderen: kosten kinderopvang stijgen doordat subsidies worden ingeperkt. Als ze geluk heeft met de oppas, kan ze flexibel gaan werken. Maar dan moet alles meezitten, anders daalt haar inkomen of raakt ze in de bijstand;
  • in gezin B krijgt de ene partner ontslag. De andere partner is weliswaar in loondienst, maar loonsverhogingen e.d. zitten er niet meer in, terwijl hun uitgaven maar blijven stijgen (winkelprijzen, overheidslasten e.d.);
  • alleenstaande C is zelfstandig, maar niet AOV verzekerd. Er vindt een bedrijfsongeval plaats en hij wordt arbeidsongeschikt. Geen AOV uitkering, noch een andere verzekering. Resteert de bijstand;
  • ondernemer D moet op een gegeven moment wat hij aan Corona lening(en) heeft ontvangen terugbetalen en kan dit niet. Bij financiering lukt ook niet omdat de huisbankier de leningsvoorwaarden heeft aangescherpt. Wat gaat er met hem gebeuren?

We moeten naar mijn idee rekening houden met een prijsexplosie op heel veel terreinen. We hebben al een Coronatoeslag, maar dit is slechts het begin. Bedrijven zullen alles doen om te overleven. Dat kan maar op een manier en dat is de prijzen verhogen om levensvatbaar te blijven. Daarnaast zit onze overheid met de gevolgen van haar Coronamaatregelen (sterk opgelopen staatsschuld).

Tenslotte nog dit:

  • de vakbonden geven al aan dat loonsverhoging er even niet inzit. Dit is slechts het begin! De invloed van vakbonden zal minder worden, omdat anders bedrijven ten onder gaan;
  • de ramingen van gerenommeerde instituten als DNB, CPB, SCP en dergelijke zijn beperkt tot weinig waard. Dat komt door de complexiteit van de Coronacrisis. Zij is namelijk niet beperkt tot ons land en daarom niet goed in kaart te brengen. Want wat doen andere (export) landen? En wat de ECB, behalve de geldpers inflatoir aanzwengelen?
  • het enige waar we wat aan hebben, is rapportage van de afgelopen periode. Recent voorbeeld: ‘’Het conjunctuurbeeld is in juni (2020) fors verder verslechterd. De economie is diep in een fase van laagconjunctuur gekomen.’’ Bron: CBS.

Conclusie: die kan niet anders luiden dan dat er in heel veel gevallen krapte komt in de ‘portemonnee’ - alleen al door de gestegen prijzen – of dat er een inkomensdaling optreedt door minder werk of zelfs ontslag (hopelijk maar voor een van beide partners).
Dan kan het niet anders of we moeten bezuinigen, willen we niet persoonlijk geconfronteerd worden met ‘eindstations’, zoals deurwaarders, curatoren e.d.

Het laatste dat ik zou willen is u bang maken. Voortschrijdend inzicht gebiedt echter aan te geven dat we rekening moeten houden met barre tijden. Daarom dit drietal blogs. Ik hoop dat u op tijd begint om uw financiële bakens te verzetten. Bij het Nibud kunt u terecht voor modellen om uw uitgaven in kaart te brengen. De slogan ‘’meten is weten’’ is de enige die een gouden toekomst tegemoet gaat…

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl