Blog – Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf deel I

Het postnatale Coronatijdperk en uw MKB (familie)bedrijf - deel I

Heel langzaam wordt steeds duidelijker wat de Coronacrisis gaat uitwerken. En dat niet alleen voor vandaag maar vooral ook in de komende tijd. Citaat van 10 juni 2020:
‘’De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven. Meer dan een derde van de bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20 procent kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van de maatregelen uit het tweede noodpakket’’(Bron: MKB-Nederland).

Maar…, wordt het ooit weer zoals voor de Coronacrisis? Daarover gaat deze blog.

Mijn punten

Hiermee bedoel ik zaken die u en uw MKB (familie)bedrijf direkt, daarna, tot in jaren of zelfs voor altijd kunnen gaan raken. Ik kom tot de volgende opsomming:

  1. terugbetaling
  2. Coronapakket 2.0
  3. inzicht
  4. houding
  5. besef

Ad 1. Terugbetaling

In mijn vorige blog heb ik ditzelfde punt behandeld. Nu, slechts enkele weken later, moet ik u met uw MKB (familie)bedrijf alweer waarschuwen. Dit keer is de toon dan ook een stuk ernstiger, vanwege – laten we het zo noemen – voortschrijdend inzicht.

Met betrekking tot het terugbetalen meen ik het volgende te mogen opmerken:

  • -u hebt nu voor een zeker bedrag geleend. U moet op korte termijn - bijvoorbeeld het vakantiegeld - nog uitbetalen, maar de geldmiddelen schieten tekort. U moet dan van het nieuwe pakket Coronamaatregelen 2.0 gebruik gaan maken. Daardoor loopt uw schuldpositie verder op;
  • -hoewel berichten aangeven dat van de 10 MKB ondernemers er slechts 1 tot 3 de komende tijd niet denken te overleven of die met enige zorg tegemoet zien, vrees ik dat van die overige 7 een belangrijk gedeelte dat niet goed kan inschatten. De boekhouder of accountant heeft het al stervens druk met de reguliere Corona besognes. Bovendien moeten zij betaald worden. En wat is trouwens zeker op basis waarvan zij een prognose kunnen maken?
  • -tot zover uw eigen positie. Maar op basis van het voorgaande moet u rekening houden dat een zeker percentage van uw openstaande facturen niet betaald zal gaan worden.

Samengevat: volgens de berichten heeft slechts een minderheid van de MKB ondernemers problemen. Naar mijn mening is dit bezijden de werkelijkheid. Velen zullen daar de komende tijd achter komen, omdat zij hun latente financiële positie niet goed (kunnen) inschatten. Dat kan dan tevens financiële gevolgen voor u en uw MKB (familie)bedrijf hebben.

En dan? Meer lenen of? Je leent alleen meer als je het idee hebt dat je dat te zijner tijd terug kunt betalen. Dat is echter maar zeer de vraag. Je schuldpositie nu ken je, die van straks ken je niet, maar is bij lenen zeker groter. Om de vraag af te maken: meer lenen of toch maar niet? De geluiden in deze richting zijn er al: ‘’liever nu stoppen in plaats van al maar meer schulden!’’. Ook de KvK – die het in verband met Corona prima doet - brengt deze vraag naar voren (11 juni 2020).
Verder is het de vraag of er wel een pakket 3.0 gaat komen en zo ja, met wat voor faciliteiten en onder welke (eventueel beperkende) voorwaarden.

Tot zover deel I
De overige punten 2 tot en met 5 worden in het binnenkort verschijnende deel II behandeld.

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl