Blog – Knelpunten bij de Coronacrisis en uw MKB familiebedrijf

Knelpunten bij de Coronacrisis en uw MKB familiebedrijf

Wat de Coronacrisis gaat uitwerken, is niet alleen vandaag maar vooral ook in de komende tijd. Nu worden ook de optredende knelpunten en hun impact duidelijker. Daarover gaat deze blog.

Knelpunten

Hiermee bedoel ik zaken die u en uw MKB familiebedrijf direkt en zeker ook daarna, ja zelfs tot in jaren, kunnen gaan raken. Ik kom tot de volgende opsomming:

  1. terugbetaling
  2. kosten
  3. criminelen
  4. fraude
  5. inkomen
  6. vermogen

Ad 1. Terugbetaling

Enkele Coronamaatregelen zijn helemaal ‘onbelast’, waarmee ik bedoel dat u ze niet hoeft terug te betalen. Ook hoeft u er dan geen belasting over te betalen. Alle overige maatregelen hebben echter het karakter van al of niet gedeeltelijk lenen. En een lening moet terugbetaald worden. Ook al lijkt dat moment nog ver weg, dat moment komt een keer. Daarnaast moet u er rente over betalen.
Mijn punt is of u straks, als de termijn verstreken is, wel kúnt aflossen. Waarom? Als u mijn vorige blogs erop na zou lezen, kunt u zich een beeld vormen wat de komende tijd voor uw MKB familiebedrijf zou kunnen gaan betekenen.
Samengevat ben ik van mening dat het ‘all hens on deck’ moet zijn! Of in gewoon Nederlands: het is erop of eronder!

Ad 2. Kosten

Hierover wordt nauwelijks gesproken. Maar terwijl u (veel) minder omzet draait en uw kosten gewoon doorlopen, moet u wel de nota van uw financieel adviseur en/of accountant betalen. Er moet immers soms een verklaring van zo’n deskundige bij de aanvraag gevoegd worden. Verder hebt u hun advies nodig bij het aanvragen van extra krediet. Ten slotte hebt u te maken met – even afgezien van de nodige moeite – de te betalen provisie aan banken bij het afsluiten van extra krediet of een lening. Allemaal extra kosten!

Ad 3. Criminelen

Helaas verdient dit item uw broodnodige(..) aandacht en dus niet alleen die van onze overheidsinstanties. De bedoeling van deze landgenoten is u armer in plaats van ‘’rijker’’ te maken. De volgende zaken hebben zich aangediend:
-Oplichters maken regelmatig gebruik van domain spoofing: het zich voor doen als overheids- of andere gerespecteerde instanties;
-Online fraudeurs maken gebruik van de zwakke plekken in e-mailprotocollen om een bericht te versturen via een zogenaamd legitieme afzender. Voorbeeld:
Hackers maken uw bedrijfsgegevens buit en benaderen u dan zogenaamd als uw leverancier om hún bankrekening bij u te wijzigen. U betaalt dan niet uw leverancier, maar de boef. Dit wordt met het waarschijnlijk nieuwste woord in Nederland ‘’smishing’’ (afgeleid van sms) genoemd.

Ad 4. Fraude

Fraude is van alle tijden en dus ook van nu in verband met de Coronacrisis. Het is mogelijk dat u van een klant het bericht gaat krijgen dat zij helaas failliet zijn gegaan. Bijvoorbeeld:
‘’Dat het zo snel en zo erg erin zou inhakken, wie had dat gedacht? Nou, wij niet. En ja, helaas, er is geen geld meer! We zijn dus spijtig genoeg ook niet in staat om u te betalen. Duizendmaal onze excuses! Het gaat u verder goed. Hoogachtend...’’.
U verzucht: naast alle Corona-ellende ook nog dit! Maar u dient zicht af te vragen: is het wel zo? Zo’n brief is gauw gemaakt, ook door een kwaadwillende klant. Men maakt gewoon misbruik van deze Coronacrisis. Ook nu dient een curator u schriftelijk in kennis te stellen van of een uitstel van betaling of een faillissement.

Ad 5. lnkomen

Met inkomen bedoel ik uw netto of besteedbaar inkomen. Als ondernemer hebt u geen salarisstrook, dus waar hebben we het over? Tja, en de meeste jaarrapporten geven die informatie helaas niet. Voor mij – ook ondernemer – is er één ding zeker: uw inkomen uit uw MKB familiebedrijf zal dalen en daarmee uw besteedbaar inkomen.
Maar voor hoe lang en hoe sterk? Gaat u er maar vanuit voor de eerstkomende jaren. Dit komt door de extra kosten, zoals die hierboven genoemd zijn. Daarnaast uw lagere omzet, die uiteraard doorwerkt in het resultaat. Verder nog incidentele tegenvallers, zoals klanten die hun nota niet meer (kunnen) betalen.
Ten slotte is de mate waarin uw inkomen zal dalen, hier niet aan te geven. Ik raad u aan om dit met uw financieel adviseur en/of accountant voor de komende drie jaren in kaart te gaan brengen. Dat is beter dan dat u achteraf uw schulden niet meer kunt betalen! (excuus voor de door mij gebruikte toonzetting).

Ad 6. Vermogen

Mensen met vermogen zijn - zeker nu - ongetwijfeld in het voordeel. Vermogen levert immers geld op, zoals bijvoorbeeld rente, huur, dividend e.d. Zij kunnen dat (2e huis of aandeel) ook verkopen, zodat zij aldus aan geldmiddelen kunnen komen en niet hoeven te lenen. Maar uw vermogen zit meestal in het familiebedrijf! Het laat zich na het vorenstaande eenvoudig raden dat uw vermogen – zowel privé als zakelijk - behoorlijk zal interen.

Tot slot: deze Coronacrisis dreigt één grote ellende te worden. U dient daarom in actie komen om uw familiebedrijf te behouden. Dit kunt u doen door de actiepunten, genoemd in mijn eerder verschenen blogs over Corona en het MKB familiebedrijf, ter hand te nemen. Daarnaast het advies op te volgen dat ik u hierboven, in Ad 5, gegeven heb.
Ik hoop – naast een spoedig einde van het Coronavirus – dat mijn blogs u zullen aanzetten tot actie. Ook ben ik bereid u in deze cruciale fase bij te staan! Mijn contactgegevens staan hieronder weergegeven.

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl