Blog – Wat kan uw MKB Familiebedrijf nu doen in economisch onzekere tijden (en Covid-19)?

Wat kan uw MKB Familiebedrijf nu doen in economisch onzekere tijden (en Covid-19)?

Deze vraag is heel actueel nu ondernemers steeds meer gaan voelen wat de economische effecten van de Coronacrisis zijn. De onzekerheid van de huidige economische omstandigheden geven reden om goed te (blijven) kijken naar uw bedrijfsvoering. In deze blog 3 actuele actiepunten voor onzekere tijden in het MKB.

Eerst even enkele feiten over de huidige situatie (zomer 2020):

 • Tot op het hoogste niveau zijn die effecten onderschat. Allerlei ramingen moeten voortdurend worden bijgesteld en nationale economieën krimpen fors;
 • Ondanks berichten dat het vaccin tegen Covid-19 er bijna zou zijn, is de werkelijkheid dat het er niet is, noch dat er een waarschijnlijk tijdstip is van wanneer wel. Van eerdere pandemieën is bekend dat virussen kunnen muteren;
 • Hiermee staat alles met betrekking tot uitzicht op herstel van de economieën op losse schroeven;
 • Ondertussen gaan de werkloosheidscijfers dramatisch omhoog en blijven aankondigingen van (massa)ontslagen komen;
 • Dat kan ook niet anders, want bedrijven gaan – na afloop van de Coronamaatregelen – eerst betalingsproblemen krijgen, die uiteindelijk tot faillissement kunnen leiden;
 • Kortom: zonder vaccin geen uitzicht op herstel van de algehele situatie van voor Covid-19!

Wat kan uw MKB Familiebedrijf dan nu doen in deze economisch onzekere tijden?

Toch wel wat! Een kleine opsomming met uitwerking:

 1. Accepteren dat het met uw bedrijf minder goed kan gaan
 2. Uw MKB onderneming ‘tegen het licht houden’
 3. Een scenarioplanning voor uw bedrijf opmaken.

Stap 1: accepteren dat het minder goed kan gaan

Dit klinkt eenvoudig maar dat is het bepaald niet. Immers, alles in uw MKB-bedrijf is geënt op de gang van zaken van voor de komst van Covid-19. Acceptatie kan dan inhouden dat u en uw onderneming zullen moeten wennen aan ‘minder’. Minder omzet bij meestal gelijkblijvende kosten (die worden niet zo snel minder!). Automatisch houdt dat dan ‘n lager resultaat in, zodat u ook privé met minder genoegen zult moeten nemen. Dat is best lastig!

Acceptatie van de hierboven genoemde feiten kan u dan ook tot de conclusie brengen dat er wat met uw bedrijf moet gebeuren. Hoe pakt u dat bijvoorbeeld aan?

Stap 2: doorlichting van uw MKB-bedrijf

We beginnen met analyseren:

 • Welke omzet is er weggevallen, waardoor en komt dat wellicht nog terug?
 • Als dat niet te verwachten is, dan moet u op zoek naar andere omzet vanwege uw kosten.
 • Afgezien van de vraag wat die nieuwe omzet zou moeten zijn, die wordt meestal al door een ander bedrijf gemaakt en u moet daar tegenop boksen. Zo eenvoudig is dat dus niet;
 • U zou (al of niet met een deskundige) uw MKB onderneming kunnen doorlichten. Dat kan u een overzicht geven van uw kansen en mogelijkheden, maar ook van uw minder sterke kanten.

Stap 3: scenarioplanning opmaken

Vervolgens dienen er beslissingen te worden genomen.

 • Als ‘minder’ blijvend is, dan moet u wel afslanken (personeel) en verder kosten besparen (krimpen om te overleven);
 • Als ‘minder’ heel veel ‘minder’ is, kan slim saneren een optie zijn. Bedenk dat bijlenen uiteindelijk terugbetaald moet worden;
 • Als innovatie in aanmerking komt, is dat momenteel aan aantrekkelijke optie (met het oog op eventuele subsidie). U kunt dan gebruik maken van de uitkomsten van het doorlichten van uw MKB-onderneming.

Tenslotte, het zijn onzekere tijden

De keuze van de overheid, die weinig intelligente lockdown, heeft direkt en indirekt enorme economische gevolgen. Vele ondernemers werden niet ziek, maar zien zich geconfronteerd met dalend inkomen of dreigend faillissement. En wat is het perspectief op betere tijden? Dat is heel onzeker!

Mocht u ondersteuning zoeken bij het doorlichten van uw MKB-bedrijf of als u (aanvullende) financiering voor uw onderneming zoekt, dan ben ik u graag van dienst. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl