Expertises
Frank Visser - Adviseur overname &
overdracht familiebedrijven

Wat ik meebreng aan expertise en ervaring bij uw bedrijfsovername of overdracht

Procesbegeleiding bedrijfsovername van inventarisatie naar realisatie

Ik zie het als mijn huidige vak, mijn missie om ondernemende families te begeleiden in het vaak onderschatte proces van bedrijfsovername. Dat doe ik door me primair te richten op de betrokken mensen. Ik inventariseer en spreek met alle betrokkenen.

Als duidelijk is geworden dat men als familie met elkaar optrekt om de bedrijfsopvolging te willen realiseren, dan pas kijk ik naar condities, voorwaarden, belemmeringen, afspraken, meestal met een financiële impact. Daarnaast ook naar kansen, die er wellicht nog liggen. Een buitenstaander kan soms met verrassende ideeën komen!

Bij overname van een (familie)bedrijf komen er allerlei zaken om de hoek kijken. Die hebben zowel een intern als een extern karakter. Wat is er wel bekend en geregeld, wat niet. Voor mij dus een aandachtspunt om te checken. Bestaande interne contracten, overeenkomsten, testamenten enz. dienen in kaart te worden gebracht. Verder de externe zaken, zoals vergunningen, (lokale) wet- en regelgeving enz. Dan komen tevens de manco’s in beeld. Die moeten dan geregeld worden. Soms doe ik dat zelf, soms is het beter om dat direkt door een expert te laten doen. In overleg sturen we dat aan.

Accountancy & financiële administratie

Het eerste deel van mijn langjarige carrière heb ik op accountantskantoren doorgebracht. Het ligt voor de hand dat ik daar met cijfers goed uit de voeten moest kunnen. In die 10 jaren ben ik mede gevormd tot de financiële professional, die ik ben.

Het tweede deel speelde zich af in de Grootmetaal. Daar heb ik als financial manager ervaring opgedaan met met name productie-administratie en de opkomende automatisering en uiteraard .............. met heel veel typen mensen.

Tijdens het derde deel van mijn werkzame leven had ik een eigen administratiekantoor. In die ca. 20 jaar heb ik het MKB zowel praktisch en financieel als ook de ondernemers daarin goed leren kennen. In veel gevallen waren dat familiebedrijven met in sommige gevallen overname dan wel opvolgingsperikelen.

 

Carriere Frank Visser

Kennis belastingen en fiscaal recht

Beginnend tijdens de accountancytijd nam mijn kennis van de wet- en regelgeving in Nederland over een breed vlak gestaag toe.

Tijdens de tweede fase van mijn carrière was dat specifiek op de Grootmetaal gericht.

Pas echt breed en diep werd dat gedurende de 20 jaren dat ik zelfstandig mijn kantoor runde. De sport om klanten zo weinig belasting te laten betalen is echt topsport! En daar moet je wel wat voor doen en wel door middel van permanente educatie bij professionele organisaties. Een daarvan is de Stichting NIBA, zodat ik de titel RBB – wat staat voor Register Belasting- en Bedrijfsadviseur – mag voeren.

Als testamentair-executeur was het een mooie case om een familie te mogen begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap van vader.

Gesprekstechnieken, luisteren en onderhandelen

Mijn hele carrière ben ik met mensen omgegaan. Niet alleen in de jaren dat ik met klanten te maken had. Ook in de jaren in de Grootmetaal vond ik de relatie met collega’s van groot belang.

Vanuit die instelling groeide mijn vaardigheid in communicatie. Als adviseur heb ik gemerkt dat ik beter kan wachten totdat men mij (iets) vraagt. Ik ben dan ook aanhanger van het adagium: Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Daarnaast heb ik mij in dit verband door middel van seminars verder bekwaamd. Spreken-in-het-openbaar is een voorbeeld naast verdieping op het gebied van de (innerlijke) mens (Insights en dergelijke). Goede communicatie bevordert uiteraard het verloop van de gesprekken en zeker ook de onderhandelingen.

Zelfs anno nu houd ik mezelf voor dat (af)wachten niet altijd verkeerd is...

 

Netwerk relevante professionals en specialisten

Net als ieder mens kan ik geen expert zijn op alle gebieden, die zich kunnen aandienen bij een bedrijfsovername. Omdat dat er legio kunnen zijn, is dat domweg onmogelijk.

De oplossing is dan simpel: dan huren we die kennis gewoon in. Dat kan ik voor u doen doordat ik in de afgelopen jaren een netwerk van experts heb opgebouwd. Professionals zoals een advocaat, notaris, (bedrijfs-)makelaar, (pensioen)fiscalist en dergelijke, allen met kennis op het gebied van bedrijfsovername.

 

Jarenlange ervaring familiebedrijven

Vooral in het MKB is het familiebedrijf sterk vertegenwoordigd. Als het MKB de motor van onze economie wordt genoemd, dan geldt dat dus ook voor onze familiebedrijven. Als familiebedrijven dan zo belangrijk zijn, dan is automatisch het professioneel begeleiden van de bedrijfsovername dat ook. Met dat inzicht heb ik altijd naar de familiebedrijven in mijn klantenbestand gekeken.

Passie voor ondernemers

Er is verschil tussen helpen en helpen. Dat verschil openbaart zich zo gauw ik bij u aan tafel zit. Het is mijn passie om u echt te helpen. Niet primair om bijvoorbeeld omzet te scoren (…)!

Ik kom om voor alle betrokkenen een in principe voor hen optimale oplossing aan te dragen. Mijn passie werkt door in de relaties, in de gesprekken en zo in het gehele proces van de bedrijfsopvolging.

Frank Visser, Adviseur familiebedrijven