Blog (3/3) – Wat kunt u nu gaan doen om de Corona-crisis door te komen met uw MKB familiebedrijf?

Wat kunt u nu gaan doen om de Corona-crisis door te komen met uw MKB familiebedrijf?

In mijn eerste blog van deze serie gaf ik een inleiding op de huidige doorsnee stand van zaken in het MKB familiebedrijf. In het tweede blog werd deze stand van zaken aan de hand van vragen nader geanalyseerd. In deze derde en laatste blog doe ik voorstellen en handvatten om mee aan de slag te gaan, opdat u de aanhoudende Corona-crisis zo goed mogelijk doorkomt.

Waarom voorstellen om de komende tijd zo goed mogelijk door te komen?

Ik zal er geen doekjes om winden, onze situatie vanwege Corona is ernstig, kijkend naar de wereld om ons heen. Dit is absoluut niet anders voor veel familiebedrijven. Zonder cru te willen zijn, moet ik stellen dat zonder ver(der)gaande maatregelen een substantiële groep van de MKB familiebedrijven behoorlijke risico’s loopt met betrekking tot haar voortbestaan!

Wat zijn de risico’s voor uw bedrijf (buiten Corona om)?

Er is niet of onvoldoende gereageerd op veranderingen, zoals:

 • uw producten of artikelen assortiment raakt, al of niet gedeeltelijk, ‘uit’
 • u wordt door nieuwe items van concurrenten weggedrukt
 • of door veranderend klantgedrag, zoals webwinkels
 • en door internationale concurrentie, zoals bijvoorbeeld Amazon’s komst naar Nederland
 • door het veranderend ondernemersklimaat: PFAS, stilstof, het klimaat zelf, duurzaamheid enz.

Verder:

 • mismanagement: door pech of inadequate besluiten
 • geen krediet kunnen krijgen doordat er teveel privé uit de zaak is gehaald
 • uzelf en uw personeel: ongeval, ziekte, arbeidsongeschiktheid, burn-out, overlijden.

Wat zijn de specifieke risico’s voor uw bedrijf door Corona?

 • klanten zijn failliet gegaan, uw vordering kunt u afboeken
 • u zou vast personeel willen ontslaan, maar dat is nu nog lastiger geworden
 • (los-vast personeel is er al uit, zoals flexwerkers, nul-uren en andere tijdelijke krachten)
 • kostenbesparingen (niet de vaste lasten!) zijn er bijna niet meer
 • de financiële middelen raken uitgeput en de bank wil niet verder financieren
 • daardoor kunt u uw personeel en uw leveranciers niet meer betalen
 • u draait vervolgens minder omzet
 • u komt ten slotte in een vicieuze neerwaartse spiraal terecht.

Actiepunten om deze risico’s voor uw familiebedrijf zo goed mogelijk af te dekken?

 • maximaal gebruik gaan maken van de Corona-subsidies en kredietfaciliteiten!
 • klanten: neem contact met ze op, informeer hoe het met ze gaat en wat u nog kunt doen
 • personeel: vertel ze dat zonder tijdelijk loonoffer er snel WW kan komen
 • besparen op inkoop (leverancier wordt voorraadhouder), dienstverleners (adviseurs e.d.)
 • geen privé/salaris meer opnemen en uw spaargeld naar de zaak overboeken
 • zo spoedig mogelijk een afspraak maken met de huisbankier en dit optimaal voorbereiden
 • neem contact op met concullega’s voor inspiratie of samenwerking: wie weet wat er uit voortkomt
 • wees innovatief en richt u op expansie: u móet wel, anders drukken de vaste lasten u straks ‘onder de streep’.

Verder:

 • zoek een zakelijke buddy (vertrouwenspersoon om te spiegelen, te klankborden)
 • accepteer dat sommige risico’s niet zijn af te dekken; breng ze wel in kaart
 • doe een SWOT-analyse (sterke-zwakke kanten analyse) of laat die bij uw bedrijf doen
 • plan uw tijd niet 100% vol, houd ruimte voor inspiratie, overdenking en zoeken
 • doe waar u goed in bent en laat anderen doen wat u minder goed afgaat
 • en u kunt de vragen in mijn tweede blog als checklist gebruiken.

Tot slot: Heel veel succes en sterkte gewenst!

Deze Coronatijd dreigt één grote ellende te worden. U moet daarom in actie komen om uw familiebedrijf te behouden. Dit kunt u doen door bovengenoemde actiepunten ter harte te nemen. Ik hoop – naast een spoedig einde van Corona – dat het bovenstaande u daarbij zal helpen. Ook ben ik bereid u in deze cruciale fase bij te staan! Mijn contactgegevens staan hieronder weergegeven. Ik wens u naast blijvende gezondheid, veel succes toe met uw uitdagingen!

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074

E: info@heylsameraed.nl