Blog (1/3) – Wat is het Corona-effect op uw MKB familiebedrijf?

 

Wat is het Corona-effect op uw MKB familiebedrijf?

Deze, door het Coronavirus, helaas zeer actueel geworden vraag, geldt niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende tijd! In dit blog richt ik mij op de komende 3 jaren, echter dat is - afhankelijk van de branche - soms al veel te lang! Want wat te denken van de huidige situatie en de nijpende problemen voor de korte termijn?! Als Adviseur Familiebedrijven met jarenlange ervaring heb ik dit ook nog nooit meegemaakt. Ik neem u graag mee in een inventarisatie van de stand van zaken in het MKB Familiebedrijf. Mijn eerste blog geeft een inleiding op de huidige, wel globale doorsnee van de stand van zaken in het MKB familiebedrijf. In het tweede blog wordt deze stand van zaken via vragen geanalyseerd en ten slotte doe ik in het derde en laatste blog van deze serie voorstellen om de komende tijd zo goed mogelijk door te komen.

Inleiding globale doorsnee stand van zaken in het MKB familiebedrijf

Ik kies uit de CBS informatie ‘Aantal familiebedrijven in Nederland (2017)’ de eerste groep. Die heeft de volgende kenmerken: aantal werknemers 1-10, aantal familiebedrijven 245.500 (zijnde 75% van het totale aantal bedrijven in deze klasse). Er zijn in totaal ruim 275.000 familiebedrijven in Nederland.

N.B.: de circa 1 miljoen (!) zzp’ers vallen - naar mijn mening ten onrechte - buiten de boot, omdat zij (loontechnisch) veelal geen werknemer(s) hebben.

Huidige, gechargeerde doorsnee stand van zaken in het MKB familiebedrijf

Deze gekozen groep, die maar liefst 90% van alle familiebedrijven vertegenwoordigt, heeft de volgende kenmerken. Er zijn – naast een of meer gezins-/familieleden - gemiddeld 5 werknemers actief. Hierna volgen gedetailleerd de overige kenmerken*.

Gelet op de deelnemerslijst van enkele recente beurzen is de rechtsvorm veelal de B.V. Toch zou het een misser zijn om de persoonsrechtsvormen (éénmanszaak, vennootschap en maatschap) te vergeten!

*Opsomming overige kenmerken:

-het familiebedrijf doet zelf de financiële administratie (moeder);

-men heeft daarnaast een externe boekhouder of accountant;

-het familiebedrijf is redelijk goed gezond (liquide en solvabel);

-vader is de directeur, moeder denkt en helpt mee. Ze hebben een zoon en een dochter;

-één van de 5 werknemers is meewerkend voorman. Vader doet verder praktisch alles, moeder vangt overige zaken zo goed mogelijk op;

-het personeel is er al jaren, er is een CAO boekje;

-voorraden worden in de gaten gehouden, maar niet periodiek geteld;

-de klanten zijn koning, zonder enige (bestel/levertijd)beperking. Bovendien is het begrip Creditmanagement onbekend. De klanten zijn trouw, mede daarom is er geen acquisitie;

-men heeft al jaren dezelfde leveranciers. Datzelfde geldt voor zaken als verzekeringen, de huisbankier, de notaris en de externe boekhouder of accountant;

-er is geen cameratoezicht, inbraakbeveiliging, noch enige vorm van bescherming tegen cybercrime;

-vader en moeder zijn midden vijftig, beide kinderen studeren;

-er is een redelijk grote familiekring, niet werkzaam in het familiebedrijf.

Tussenconclusie

Het lijkt allemaal zo gek nog niet. Alles loopt zoals ze gewend zijn en daar hebben ze vrede mee. Of……., steken ze ‘hun kop in het zand’? Dat is een kwestie van eerlijk zijn. Een aanzet daartoe is het – tezamen met bijvoorbeeld ondergetekende – analyseren van de stand van zaken. Dat doe ik in het tweede blog van deze serie, die u volgende week kunt verwachten.

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074

E: info@heylsameraed.nl