Blog – Welke stappen doorloopt u bij het  overdragen of verkopen van een familiebedrijf?

Welke stappen doorloopt u bij het  overdragen of verkopen van een familiebedrijf?

Als u van plan bent om uw onderneming over te dragen of te verkopen, hoe pakt u dat dan aan? Kunt u dat zelf? Hebt u er de tijd voor? En aan wie u het wilt overdragen of verkopen. Als u een geschikte opvolger hebt, feliciteer ik u. En dan begint het...

Wat is de eerste stap? Ga eerst na of uw bedrijf interessant is om over te nemen en waarom.
Maak een overzicht van wat goed gaat en wat beter kan. Optimaliseer die verbeterpunten, zodat uw bedrijf nog beter loopt op het moment van verkoop. Kijk ook naar de juridische vorm van uw bedrijf. Is het zo verkoopbaar? Of verkoopt het in een andere vorm beter? Dan eventueel de grond met de opstallen. Huurt u dat of hebt u het in eigendom? En hoe neemt u dat mee in de verkoop?

Ten tweede: bedenk aan wie u uw bedrijf het liefst wilt overdragen
Maak een lijstje met wensen en voorwaarden waaraan de overnemende partij moet voldoen. Op deze manier hebt u een goed beeld van wat u wilt. Er kunnen meerdere kandidaten zijn. Door vooraf een beeld voor uzelf te schetsen, kunt u de selectie kleiner en gemakkelijker maken. Uiteindelijk komt u er dan in een persoonlijk gesprek achter wie het beste past bij uw wensen en eisen.

En dan, hoe te verkopen?
Uw bedrijf kunt u op verschillende manieren verkopen. Zo is er de management buy-in, waarbij het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een buitenstaander. Vaak is dit een aanverwant bedrijf met de nodige ervaring dat actief en operationeel betrokken wordt bij uw bedrijf. Een andere optie is de management buy-out. Hierbij neemt een werknemer of nemen werknemers het bedrijf, of een deel ervan, over. Dat kan een onderdeel van het bedrijf zijn dat bijv. niet meer tot de kernactiviteiten behoort. Uw bedrijf verkopen aan een concurrent of een financiële partij heet een strategische overname. Voor de koper een manier om tot een nieuwe markt toe te kunnen treden of het marktaandeel te vergroten.

Bepaal wie vervolgens de verkoop doet en wat u zelf wilt doen
Het ‘hoe-wat-wanneer’ van uw bedrijf verkopen is een ingewikkelde opgave. En ook vergt het een hoop tijd. Uw keuze ligt al gauw voor de hand: u schakelt een adviseur in. U raadt het al: ik ben u met uw familie en eventueel personeel graag van dienst. Een meevaller: de overheid geeft vouchers – een vorm van subsidie – af om de advieskosten wat te beperken.

Heeft u vragen of interesse in een dergelijk traject? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke en heylsame groet,
Frank Visser