Blog – Welke belastingen komen er kijken bij overdracht van Familiebedrijven?

Welke belastingen komen er kijken bij overdracht van Familiebedrijven?

De belastingen bij bedrijfsopvolging, van ouders naar kind(eren), worden nogal eens gevreesd. Dat is begrijpelijk, maar is het ook terecht? Het is ieder geval iets om goed geregeld te hebben. In deze blog vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

Bij bedrijfsopvolging zijn 2 fasen belangrijk

De eerste fase wordt het familieberaad genoemd. Dit wordt afgesloten met het zogenaamde familiestatuut. Daarin ligt vast wat er breed is afgesproken over de opvolging en overdracht.

In de tweede fase worden de overeengekomen uitgangspunten vervolgens uitgewerkt. Denk hierbij aan de rechtsvorm, de directie, het eigendom, eventuele taxaties e.d. Ook mogelijke adviezen van specialistische derden, zoals een (pensioen)fiscalist. Uiteindelijk dient ook dit alles uit te monden in vastleggingen (akten, contracten e.d.). In de tweede fase komen ook de Belastingen aan de orde.

Welke belastingen spelen er bij opvolging in een familiebedrijf?

 • Omzetbelasting: de wet Omzetbelasting (OB) uit 1968 kent een artikel, op basis waarvan overdracht van een bedrijf of onderneming vrijgesteld is van Omzetbelasting;
 • Overdrachtsbelasting: uitgaande van een echte (de zogenaamde materiele) onderneming, is de overgang van een pand in het kader van een bedrijfsoverdracht vrij van Overdrachtsbelasting;
 • Inkomstenbelasting: we onderscheiden hierbij 2 opties:
  • Afrekenen (‘ruisend’, denkt u maar aan uw bankbiljetten). Hierbij wordt er direkt met de Fiscus afgerekend, de zogenaamde stakingswinst. Dat is dan de belasting over het verschil tussen de (bijvoorbeeld door taxaties verkregen) huidige waarde en de waarde in de boeken. Zeker bij al wat langer bestaande bedrijven kan dit flink in de papieren lopen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de gestegen marktwaarde van het vastgoed en anderzijds de afschrijvingen hierop. Een ander onderdeel van die stakingswinst is de goodwill. Dit is het verschil tussen de actuele waarde en de behaalde verkoopprijs.
  • Doorschuiven (geruisloos). De optie Afrekenen kan zo ingrijpend zijn, dat het voortbestaan van het bedrijf gevaar loopt. Daartoe heeft de wetgever de zogenaamde doorschuiffaciliteit in het leven geroepen. Het komt erop neer dat de bezittingen en schulden tegen boekwaarde worden overgedragen. De claim van de Fiscus wordt dan naar de toekomst doorgeschoven.
 • Vennootschapsbelasting: ook hier diezelfde 2 opties, afrekenen of doorschuiven, zij het dat het tarief hier beduidend lager ligt. Daarmee kan direkt afrekenen tot de mogelijkheden behoren.
  Het grote voordeel hierbij is dat de overnemende partij op de veel hogere waarden kan gaan afschrijven;
 • Schenkbelasting: de wetgever heeft nog een faciliteit in het leven geroepen om de bedrijfsoverdracht te versoepelen en dat is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR of BOF). Het komt erop neer dat er een dubbele vrijstelling kan worden toegepast (eerst 100% en over het restant 83%). Ondanks het feit dat er al jaren plannen zijn om deze lucratieve faciliteit onder handen te nemen, is zij nog steeds van kracht. Naast het schenken van het bedrijf, kan de faciliteit ook bij vererving worden toegepast. Al met al een heel riante zaak!

Samengevat

Als het verschil tussen de huidige (markt)waarde en de waarde in de boeken niet te groot is, hoeft de opvolging – zeker bij een B.V. – geen groot (belasting)probleem te zijn. Is betaling van de afrekening wel een probleem, dan zijn er lucratieve faciliteiten om dit uit te stellen!

Hoe krijgt u de opvolging fiscaal goed geregeld?

Mijn advies is in dit geval zonder twijfel: door u te laten bijstaan door deskundigen! Dit is enerzijds uw accountant of boekhouder. Anderzijds is het aan te raden om een adviseur familiebedrijven aan te laten haken. Door specifieke kennis en langjarige ervaring kan ik u bij uitstek adviseren en begeleiden in dergelijke situaties.

Met Heylsame en hartelijke groet,
Frank Visser