Blog – Case: een werknemer in het familiebedrijf

Case: werknemer als mede-eigenaar in het Familiebedrijf

Graag geef ik u opnieuw een kijkje in de keuken van het adviseren en begeleiden van familiebedrijven bij overname of bedrijfsoverdracht. Dit soort cases geven een goed beeld van de werkwijze en de toegevoegde waarde van mij als Adviseur Familiebedrijven. Mijn samenwerking met deze bedrijven is namelijk intensief en persoonlijk, omdat het gaat om mensen en grote belangen. Erg belangrijk dus om als adviseur zorgvuldig te zijn, en het vraagt ook het nodige van alle betrokkenen. 


Het bedrijf van de familie De Boer (de familienaam is gefingeerd) bestaat uit de ouders met hun enig kind, een dochter. Het is een regionaal opererend handelsbedrijf en staat uitstekend bekend. Afspraken worden goed nagekomen en de geleverde goederen zijn nooit over de houdbaarheidsdatum.

‘Golden boy’

Wat niet zo vaak voorkomt, is dat een werknemer ‘in’ het familiebedrijf wil. Dat wil zeggen mede-eigenaar wordt. Dit gebeurt nooit zo maar, en is doorgaans het gevolg van een langjarige dienstbetrekking en/of een ontstane warme familieband. In het geval van de familie De Boer was dit laatste het geval. De medewerker in kwestie was zogezegd een ‘golden boy’. Een talentvolle verkoper, waarmee de klanten figuurlijk wegliepen. Ook dochterlief vond hem onweerstaanbaar en ze kregen een relatie. Reden temeer om hem aan het familiebedrijf te binden, zo vonden de ouders. De dochter was het daar meer dan roerend mee eens, zodat ze al gauw getrouwd waren.

Gevoelsmatige haarscheurtjes

Na enige tijd kreeg moeder, die de financiële administratie doet, gevoelsmatig het idee dat dingen niet (meer) klopten. Ze kon er alleen de vinger niet op leggen. Het gevoel was dusdanig sterk, dat ze contact met mij opnam.

Helaas is het werk van een onafhankelijk adviseur ook wel eens ongemakkelijk en pijnlijk.

In dit geval leidde het tot een vervelende breuk. Naast zakelijk, is dat vooral emotioneel een hard gelag. Inmiddels is dochterlief, nadat ze de klap van de echtscheiding heeft verwerkt, nu weer aan het daten. Ik loop echter op de gang van zaken vooruit.

Deal?

Want wat was er dan aan de hand? Hij had met enkele klanten de volgende deal gesloten: hij leverde ‘franco’ (zonder factuur) en zij betaalden hem zwart (in contant geld). Iedereen - binnen de deal dan - happy!

Onderzoek

Tijdens het door mij voorgestelde en geregisseerde onderzoek, bleek de zogenaamde goederenbeweging niet te kloppen. In gewoon Nederlands: er miste omzet. Samen met  moeder bedachten we een markering (codering) op een serie artikelen. Hierdoor konden we uiteindelijk aantonen dat er gefraudeerd was. Op papier ingekochte en niet verkochte goederen waren niet meer aanwezig. Er klopte dus daadwerkelijk iets niet. Toen brak de moeilijke fase aan van het uitzoeken wie daar verantwoordelijk voor was.

Confrontatie 

Dit was het moment dat ik adviseerde om een recherchebureau in te schakelen. In geval van een mogelijk misdrijf, is dit vaak een goede optie. Met behulp van een extern bureau Bedrijfsrecherche hebben we de dader kunnen betrappen. Het bleek schoonzoon Golden boy te zijn, zonder medeweten van zijn vrouw. Confrontatie kon niet uitblijven en ook - uiteindelijk – zijn toegeven niet. Uit het onderzoek bleek schoonzoon verder heel wat zakgeld te hebben, wat hij niet kon verantwoorden.

 ‘Zwart schaap’

De familie deed aangifte en hoe pijnlijk ook, de dochter ging weg bij haar man en woont weer thuis. Verder was het heel pijnlijk dat hier onschuldigen toch medeplichtig konden zijn en daardoor tot de verdachten moesten worden gerekend. Al met al dus een ‘’case’’ met helaas veel verliezers en maar enkele lichtpuntjes.

Tot slot

Bent u na het bovenstaande als eigenaar, het liefst tezamen met uw gehele gezin/familie, tot de overtuiging gekomen dat u hulp kunt gebruiken van een onafhankelijke derde? Dan sta ik u graag bij. U kunt me bellen of e-mailen.

 

Met Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl