Blog – Case: Overname van Familiebedrijf Cafetaria Janssen

Case: Overname van Familiebedrijf Cafetaria Janssen

Graag geef ik u een kijkje in de keuken van het adviseren en begeleiden van familiebedrijven bij overname of bedrijfsoverdracht. Dit soort cases geven een goed beeld van de werkwijze en de toegevoegde waarde van mij als Adviseur Familiebedrijven. Mijn bemoeienis met deze bedrijven is namelijk intensief en persoonlijk, omdat het gaat om mensen en grote belangen. Erg belangrijk dus om als adviseur zorgvuldig te zijn, en het vraagt ook het nodige van alle betrokkenen.

Het Cafetaria van de Familie Janssen

In het geval van Cafetaria Janssen, runde het echtpaar de zaak. Ze hebben 2 kinderen. Zoonlief hielp mee zoveel als school en huiswerk dat toelieten. Tot teleurstelling van de ouders had de dochter geen interesse in het bedrijf, wat bij haar ouders zorgde voor gemengde gevoelens. Uiteindelijk ging ze studeren en mochten haar ouders haar ook nog eens ondersteunen, want tijd voor een bijbaantje had ze niet. De zoon daarentegen wilde graag bij zijn ouders in de zaak komen en meebouwen aan het bedrijf voor de toekomst. De vraag was toen, wat te doen met de dochter en haar belangen en rechten (erfenis) in de toekomst van het bedrijf.

"Moeten we onze dochter soms uitkopen?"

Bij een periodieke bespreking kaartte het echtpaar de situatie aan. Wat ik ervan vond, was hun vraag. "En moeten we haar soms uitkopen?". Dit soort vragen komen vaak voor in het familiebedrijf. Zorgen over toekomstige situaties zijn normaal en begrijpelijk. Belangrijk is dan om grip te geven op scenario's, maar vooral advies te geven uit ervaring met situaties als deze.

De mogelijke scenario's op een rij

Na een aantal toekomstgerichte vragen te hebben gesteld, kwam ik tot dit voorstel. Ik maak een plan van aanpak, waarin diverse scenario's zijn opgenomen, wat ik vervolgens de eerstvolgende keer toelicht. ‘’Of de kinderen er ook bij moeten zijn?’’ vroegen de ouders. ‘’In principe wel’’, antwoordde ik, ‘’maar laten we eerst eens met z’n 3-en bepalen wat jullie nou precies willen’’. Nadat ik globaal de opties met hun gevolgen geschetst had, begeleidde ik de ouders naar een principe-keuze welke het beste paste bij hun ideeën. Aansluitend gingen we samen met de kinderen in gesprek. We informeerden ze daar over de mogelijke scenario's voor de toekomst, de principe-keuze van hun ouders en wanneer het wat de ouders betreft zou gaan  plaatsvinden.

Advies voor familiebedrijf én gezin

Zo gezegd, zo gedaan. Bij die eerstvolgende bespreking schetste ik de fiscale, financiële en juridische (on)mogelijkheden en benadrukte de menselijke kant, te weten hun gezin. Ik legde uit dat ze in de toekomst geen spijt zouden moeten krijgen van keuzes van nu, want de ervaring leert dat er nog heel veel kan veranderen. Binnen een gezin of familie moet je daarom zorgvuldig handelen en rationeel afstemmen met alle betrokkenen om heftige emoties te voorkomen, zowel nu als in de toekomst. We stelden gezamenlijk vast dat een en ander nog niet zo eenvoudig was en besloten er meer tijd voor te nemen.

Deze tamelijk eenvoudige case kostte uiteindelijk bijna 2 jaren. Er zijn onder mijn regie levenstestamenten gekomen en de testamenten zijn aangepast. De rechtsvorm is uitgebreid met 2 (!) personen en het is daarom nu echt een familiebedrijf geworden!

Komt u dit bekend voor?

Spelen in uw familiebedrijf soortgelijke vragen? Bent u als eigenaar, het liefst tezamen met uw gehele gezin/familie, tot de overtuiging gekomen dat u het overnametraject het beste met een onafhankelijke derde kunt afleggen? Dan hoor ik graag van  u!

Met Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl