Blog – Familiebedrijven, dé motor van het MKB.

Familiebedrijven zijn zonder twijfel dé motor van het MKB

Familiebedrijven: hoe plan je de wisseling van de wacht?

Onlangs was ik op een info-avond over de opvolging binnen familiebedrijven. Eens te meer bleek hoe complex en diepgaand de overdracht is! Op het moment dat ik dit schrijf is het najaar 2018. De komende 5 tot 10 jaren wordt er een hausse aan overnames in de familiebedrijven verwacht. Dit zeggen niet alleen de banken, maar ook ondernemers van familiebedrijven die ik spreek. Dit komt o.a. door de naweeën van de babyboom. Overnames kunnen binnen de familie spelen, maar ook met derden. Dat zijn dan bijvoorbeeld: concurrenten (behoefte aan personeel is een reden tot overname!) en investeerders, die om allerlei redenen op overnamepad zijn. Al met al redenen te over om op tijd - zeker 3 tot 5 jaar - met de (voorbereiding van de) overname te beginnen.

Wat gebeurt er zoal als het voertuig een andere bestuurder krijgt?
In andere woorden als het familiebedrijf toegroeit naar opvolging of overname. Dit is een ingrijpend zaak met veel betrokkenen, zoals grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen en het personeel. Problemen daarbij? Die zijn velerlei! Allereerst de familie zelf: is er een gezonde familieverhouding? Die kan leiden tot overeenstemming over (het tijdstraject van) de overname. Is die gezonde basis er minder, dan is dat het eerste aandachtspunt. Elementen daarbij zijn: eenheid, gelijkheid en harmonie. Immers, in de regel zijn de eigenaren niet de gehele familie…

Welke vragen moet je beantwoorden als het stokje overgedragen gaat worden?
Enkele vragen om te beantwoorden (mogelijke knelpunten) zijn: is er sprake van generatieverschillen, toegenomen mondigheid (koude kant) en snel veranderde markten (webwinkels)? En voor zowel de overdrager (vaak de ouders) als de overnemers (het kind, kinderen of derden) is belangrijk: hoe is mijn inkomen na de overdracht? Of wat gebeurt er met mijn vermogen (bij bijvoorbeeld aandelen) of wat kan ik als rendement verwachten (investeerder)? Is er een testament: van wie, is dat up-to-date en geschikt voor de overname? Zijn er andere – al of niet vastgelegde – afspraken (familiestatuut)?

Kan de familie het traject zelf ‘handelen’ of is het beter om een onafhankelijke derde in te schakelen?
Want naast het bovenstaande spelen ook nog: de (eventuele afrekening met de) Belastingdienst en de financiering van de overname. Wat mijn insteek betreft: ik begeleid u van ‘a tot en met z’ door na de kennismaking-met-klik te luisteren, te inventariseren, afspraken te maken, verslag te doen en te helpen om tot besluiten te komen. En eventueel derden uit mijn netwerk in te schakelen (bijvoorbeeld een notaris, fiscalist of makelaar).

Met mijn kennis en (levens-)ervaring meen ik u bij dit traject uitstekend te kunnen bijstaan. Dus, bent u als eigenaar, het liefst tezamen met uw gehele familie, tot de overtuiging gekomen dat u het overnametraject het beste met een onafhankelijke derde kunt afleggen, dan mag u me bellen of e-mailen!

Met Heylsame en hartelijke groet,
Frank Visser