Advies financieringsaanvraag

 

 

Hoe ik u adviseer en help bij een financieringsaanvraag

Waarom advies financieringsaanvraag?

Als u als ondernemer geld nodig heeft voor bijvoorbeeld meer werkkapitaal, een investering of het overnemen van een bedrijf, dan is het het beste om een deskundige te raadplegen. Dat zeg ik niet om u op kosten te jagen, maar om u teleurstelling te besparen.

Een financieringsaanvraag is geen lichte zaak. Het vereist naast kennis en inzicht in uw bedrijf ook kennis en inzicht hoe een kredietbeoordelaar tewerk gaat. Ik adviseer en help u hierbij graag. Ik licht mijn werkwijze hier verder toe.

 

 

Frank Visser, Adviseur Familiebedrijven

Financieringsaanvraag: wanneer speelt dat bij u?

U als MKB ondernemer kunt om uiteenlopende redenen geld nodig hebben.
Dat kan wegens groei voor meer werkkapitaal zijn (rekeningcourantkrediet), voor een investering zijn (vervanging of uitbreiding) of als u een bedrijf wilt overnemen (financiering bedrijfsovername). Ook als u kiest voor verduurzaming hebt u meestal extra krediet nodig, alsook bij innovatie (R&D).

Als het niet anders kan, dan moet voor het aantrekken van extra geld de gang naar de huisbankier gemaakt worden.
Dat is het geval als partijen het niet over een meestal goedkopere oplossing eens kunnen worden. Daarover hierna meer. Het hoeft ook niet persé alleen de huisbankier te zijn; het is altijd goed om tenminste twee offertes - en dan bij verschillende partijen - aan te vragen.

Financieringsaanvraag: wat zijn de spelregels?

Alhoewel het bepaald geen spel is, zijn er wel degelijk spelregels. In die zin dat het goed is om de insteek, waarmee de kredietbeoordelaar tewerk gaat, centraal te stellen. Op deze wijze wordt in ieder geval voortijdige afwijzing voorkomen! Dat hebben we nogal eens gezien bij steunaanvragen in de Coronacrisis.

Belangrijkste spelregel: Focus op de kredietbeoordelaar
De kredietbeoordelaar is de functionaris achter uw accountmanager. Die ontmoet u bij een afspraak, maar de kredietbeoordelaar niet. Het is dus zaak om – met respect gezegd – via uw accountmanager vooral de kredietbeoordelaar mee te krijgen om de grootst mogelijke kans op een succesvolle financieringsaanvraag te behalen.

 

 

Financieringsaanvraag: hoe realiseren we die?

Dat doen we door systematisch de ongeschreven maar wel degelijk bestaande aanvraagprocedure te volgen. Dat is een tijdrovend proces, omdat er – afhankelijk van het gevraagde bedrag – een woud van gegevens dient te worden aangeleverd. Dat varieert van de officiële bedrijfsgegevens, zoals die bij allerlei instanties te boek staan, als ook interne gegevens. Dat zijn dan cijfers en allerlei gegevens over directie, personeel, branche, omzet en resultaten.

Het verleden wordt steeds minder interessant
Het verleden wordt door kredietverschaffers als steeds minder interessant gezien, uw presentatie van de komende jaren zijn vooral mede doorslaggevend! Daarvan uitgaande is het een coöperatief gebeuren van u als directie (met hoofden van de belangrijkste afdelingen) en externe deskundigen als uw accountant en uw adviseur. De laatste treedt daarbij op als regisseur omdat hij als financieringsdeskundige het traject het beste kent.

Waarom samenwerken met een adviseur MKB -en familiebedrijven

Met jarenlange ervaring als bagage, werk ik volledig zelfstandig en onafhankelijk. Hierbij vind ik het zeer belangrijk u goed te ondersteunen met advies over verschillende keuzes en mogelijkheden. Daarbij is de menselijke maat zeer belangrijk voor uw onderneming en ook voor mij, zonder het zakelijk belang – van u en van uw bedrijf – uit het oog te verliezen.

Kan ik verder helpen of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen?
Ik hoor graag van u.

Stuur gerust een bericht en dan neem ik contact met u op. Klik hier voor het contactformulier.

Afbeelding: In twee delen de bron –reeds uit 1652- afgebeeld, waarop de naam Heylsame Raed is gebaseerd.