Blog – Welke belastingen komen er kijken bij overdracht van Familiebedrijven?

Familiebedrijf overname advies over belastingen bij bedrijfsoverdracht | Heylsame Raed

Blog – Welke belastingen komen er kijken bij overdracht van Familiebedrijven?

Welke belastingen komen er kijken bij overdracht van Familiebedrijven?

De belastingen bij bedrijfsopvolging, van ouders naar kind(eren), worden nogal eens gevreesd. Dat is begrijpelijk, maar is het ook terecht? Het is ieder geval iets om goed geregeld te hebben. In deze blog vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

Bij bedrijfsopvolging zijn 2 fasen belangrijk

De eerste fase wordt het familieberaad genoemd. Dit wordt afgesloten met het zogenaamde familiestatuut. Daarin ligt vast wat er breed is afgesproken over de opvolging en overdracht.

In de tweede fase worden de overeengekomen uitgangspunten vervolgens uitgewerkt. Denk hierbij aan de rechtsvorm, de directie, het eigendom, eventuele taxaties e.d. Ook mogelijke adviezen van specialistische derden, zoals een (pensioen)fiscalist. Uiteindelijk dient ook dit alles uit te monden in vastleggingen (akten, contracten e.d.). In de tweede fase komen ook de Belastingen aan de orde.

Welke belastingen spelen er bij opvolging in een familiebedrijf?

 • Omzetbelasting: de wet Omzetbelasting (OB) uit 1968 kent een artikel, op basis waarvan overdracht van een bedrijf of onderneming vrijgesteld is van Omzetbelasting;
 • Overdrachtsbelasting: uitgaande van een echte (de zogenaamde materiele) onderneming, is de overgang van een pand in het kader van een bedrijfsoverdracht vrij van Overdrachtsbelasting;
 • Inkomstenbelasting: we onderscheiden hierbij 2 opties:
  • Afrekenen (‘ruisend’, denkt u maar aan uw bankbiljetten). Hierbij wordt er direkt met de Fiscus afgerekend, de zogenaamde stakingswinst. Dat is dan de belasting over het verschil tussen de (bijvoorbeeld door taxaties verkregen) huidige waarde en de waarde in de boeken. Zeker bij al wat langer bestaande bedrijven kan dit flink in de papieren lopen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de gestegen marktwaarde van het vastgoed en anderzijds de afschrijvingen hierop. Een ander onderdeel van die stakingswinst is de goodwill. Dit is het verschil tussen de actuele waarde en de behaalde verkoopprijs.
  • Doorschuiven (geruisloos). De optie Afrekenen kan zo ingrijpend zijn, dat het voortbestaan van het bedrijf gevaar loopt. Daartoe heeft de wetgever de zogenaamde doorschuiffaciliteit in het leven geroepen. Het komt erop neer dat de bezittingen en schulden tegen boekwaarde worden overgedragen. De claim van de Fiscus wordt dan naar de toekomst doorgeschoven.
 • Vennootschapsbelasting: ook hier diezelfde 2 opties, afrekenen of doorschuiven, zij het dat het tarief hier beduidend lager ligt. Daarmee kan direkt afrekenen tot de mogelijkheden behoren.
  Het grote voordeel hierbij is dat de overnemende partij op de veel hogere waarden kan gaan afschrijven;
 • Schenkbelasting: de wetgever heeft nog een faciliteit in het leven geroepen om de bedrijfsoverdracht te versoepelen en dat is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR of BOF). Het komt erop neer dat er een dubbele vrijstelling kan worden toegepast (eerst 100% en over het restant 83%). Ondanks het feit dat er al jaren plannen zijn om deze lucratieve faciliteit onder handen te nemen, is zij nog steeds van kracht. Naast het schenken van het bedrijf, kan de faciliteit ook bij vererving worden toegepast. Al met al een heel riante zaak!

Samengevat

Als het verschil tussen de huidige (markt)waarde en de waarde in de boeken niet te groot is, hoeft de opvolging – zeker bij een B.V. – geen groot (belasting)probleem te zijn. Is betaling van de afrekening wel een probleem, dan zijn er lucratieve faciliteiten om dit uit te stellen!

Hoe krijgt u de opvolging fiscaal goed geregeld?

Mijn advies is in dit geval zonder twijfel: door u te laten bijstaan door deskundigen! Dit is enerzijds uw accountant of boekhouder. Anderzijds is het aan te raden om een adviseur familiebedrijven aan te laten haken. Door specifieke kennis en langjarige ervaring kan ik u bij uitstek adviseren en begeleiden in dergelijke situaties.

Met Heylsame en hartelijke groet,
Frank Visser

 

Blog – Wat komt er na het overdragen of verkopen van mijn familiebedrijf?

Blog – Wat komt er na het overdragen of verkopen van mijn familiebedrijf?

Wat komt er na het overdragen of verkopen van mijn familiebedrijf?

‘’Welke stappen doorloopt u bij het overdragen of verkopen van een familiebedrijf?’’ Deze vraag heb ik in een vorige blog beantwoord. Wat daar nog niet behandeld werd, was de vraag waar u daarna mee te maken hebt. Daar ga ik nu op in.

Mentaal

Bereid u erop voor dat u uw onderneming moet loslaten. U bent straks niet meer de eigenaar en misschien hebt u zelfs geen zeggenschap meer in het bedrijf. Waar u nu nog geen weet van hebt, daar loopt u straks behoorlijk tegenaan. Misschien is het lege-nest-syndroom of iets dergelijks een voorbeeld van wat u gaat ervaren!

Nog wel verbonden

Hebt u op bepaalde vlakken nog wel aansprakelijkheid? Of wilt u betrokken blijven? Vragen die u deels beantwoord kunt krijgen door u af te vragen wat u na de verkoop gaat doen.

Niet meer verbonden

Pakt u een oude hobby op, gaat u reizen, of aan de slag als vrijwilliger? De overgang van (altijd maar) ondernemen naar (alleen maar) vrije tijd is een dingetje!

Daarom

Laat inzichtelijk maken hoe u er qua financiën bijzit na de verkoop. Voor hoeveel geld verkoopt u uw bedrijf? Wat worden uw inkomsten en wat uw uitgaven? Door dit te laten bepalen, weet u precies waar u aan toe bent en kunt u uw bedrijf met een geruster hart verkopen.

Tenslotte

U raadt het al: uit ervaring kan ik zeggen dat dit een behoorlijke exercitie is. Als u het zelf denkt te kunnen doen, heb ik respect voor u. Neemt niet weg, dat u mij altijd kunt benaderen. Afhankelijk van uw situatie wil ik u bijstaan om genoemde ‘uitdaging’ tot een goed einde te brengen!

Met Heylsame groet,
Frank Visser

 

Blog – Waarom Frank Visser, adviseur Overname familiebedrijven?

FrankVisser-adviseur-familiebedrijven-Overname-FrankVisser-2

Blog – Waarom Frank Visser, adviseur Overname familiebedrijven?

Frank Visser, Adviseur familiebedrijven bij Overname
Frank Visser, Adviseur familiebedrijven

Aangenaam kennis te maken!

Mijn naam is Frank Visser -niet de Rijdende Rechter- Adviseur familiebedrijven bij Overname en overdracht. Ik ben 69 jaar jong en mijn loopbaan begon meer dan 45 jaar geleden in de accountancy. Na functies van financial manager/controller in het MKB, ben ik gaan ondernemen. In de afgelopen 20 jaar heb ik ondernemers met raad en daad bijgestaan vanuit mijn eigen administratiekantoor. In deze tijd heb ik een passie ontwikkeld voor familiebedrijven in het MKB.

Waarom ik zo graag werk met familiebedrijven?

In de afgelopen 20 jaar als zelfstandige heb ik veel te maken gehad met MKB-familiebedrijven. En tot mijn plezier, want het is nooit saai! Een bijzonder kenmerk van dit soort ondernemers is namelijk dat men je werkelijk van alles voorlegt. Zodoende heb ik in die tijd een flinke dosis kennis opgedaan op fiscaal, juridisch en organisatorisch gebied, en minstens zo belangrijk…. over mensen! Vaak onderschat en ondergewaardeerd, en toch zo belangrijk. Het is een wezenlijk onderdeel van familiebedrijven, hoe zij werken en zaken doen.

Oog voor de menselijke kant van ondernemen

Als mens en als adviseur sta ik voor een respectvolle benadering van ieder mens en ik zoek allereerst persoonlijk contact om tot een relatie te komen. Dit is voor mij een zeer belangrijk onderdeel van de samenwerking. Mijn passie is mensen te helpen, waar ze ook mee zitten. Waarom? Omdat ik de grootst mogelijke voldoening krijg uit het helpen van mensen, vanuit een opgebouwde relatie, zelfs los van het resultaat. Vanzelfsprekend gaan we ook voor een mooi resultaat: een gezonde overdracht!

Als uw adviseur ben ik ‘persoonlijk, betrokken, betrouwbaar en deskundig’.

Oók volgens mijn klanten. Uit recent onderzoek onder de klanten van mijn administratiekantoor bleek dat mijn klanten dit unaniem beamen. En verder kent u het adagium: het verstand komt met de jaren? Voor zover ik al recht van spreken heb: het is zo!

De combinatie van persoonlijke benadering, kennis en levenservaring, maakt mij bij uitstek geschikt om families, die veelal uit meerdere generaties bestaan, te begeleiden bij plannen en uitvoering van bedrijfsovername of overdracht. Heeft u vragen of interesse? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke en heylsame groet,
Frank Visser

 

 

Blog – Waarom Heylsame Raed anno nu?

Frank Visser | Adviseur Familiebedrijven bij overname | Heylsame Raed

Blog – Waarom Heylsame Raed anno nu?

Frank Visser, Adviseur Familiebedrijven
Afbeelding: In twee delen de bron –reeds uit 1652- afgebeeld, waarop de naam Heylsame Raed is gebaseerd.

Waarom Heylsame Raed anno nu?

Heylsame Raed of, zoals wij nu zouden zeggen gezond(makend) advies, is de titel van een boek uit 1652, dus halverwege de Gouden Eeuw.
De schrijver zette daarin uiteen dat gezond(makend) advies noodzakelijk was. Bij toeval kwam ik het tegen en zag de treffende overeenkomst met hoe ik kijk naar advisering bij overname en/of opvolging binnen het familiebedrijf. Dus ‘in dezen tegenwoordige tydt’ is nog altijd actueel!

Wat is Heylsaam in mijn Raed (advies en begeleiding)?
Heilzaam betekent letterlijk ‘gezond makend en in mijn visie houdt dit in om op een nuchter zakelijke, maar zeker ook op een zeer persoonlijke manier Raed te geven. Raed is hierbij het adviseren en begeleiden. En dat niet alleen om te overleven, maar ook om te kijken naar de toekomst. En daar hebben we het toch over bij overname of opvolging?

Een familiebedrijf begeleiden bij een overname of een opvolging is daarbij geen eenvoudige zaak.
Ook ben ik nog geen perfect (familie)bedrijf in mijn langjarige carrière tegengekomen. Dat houdt dan per definitie in dat er in feite eerst huiswerk gemaakt moet worden voordat er sprake kan zijn van nadenken over opvolging of overname! Dat huiswerk – het gereed maken voor een gezonde overgang - is dan het heilzame aspect van wat ik doe.

Heeft u vragen of interesse in een dergelijk traject? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke en heylsame groet,
Frank Visser, voorjaar 2019

 

 

Blog – Welke stappen doorloopt u bij het  overdragen of verkopen van een familiebedrijf?

Blog – Welke stappen doorloopt u bij het  overdragen of verkopen van een familiebedrijf?

Welke stappen doorloopt u bij het  overdragen of verkopen van een familiebedrijf?

Als u van plan bent om uw onderneming over te dragen of te verkopen, hoe pakt u dat dan aan? Kunt u dat zelf? Hebt u er de tijd voor? En aan wie u het wilt overdragen of verkopen. Als u een geschikte opvolger hebt, feliciteer ik u. En dan begint het...

Wat is de eerste stap? Ga eerst na of uw bedrijf interessant is om over te nemen en waarom.
Maak een overzicht van wat goed gaat en wat beter kan. Optimaliseer die verbeterpunten, zodat uw bedrijf nog beter loopt op het moment van verkoop. Kijk ook naar de juridische vorm van uw bedrijf. Is het zo verkoopbaar? Of verkoopt het in een andere vorm beter? Dan eventueel de grond met de opstallen. Huurt u dat of hebt u het in eigendom? En hoe neemt u dat mee in de verkoop?

Ten tweede: bedenk aan wie u uw bedrijf het liefst wilt overdragen
Maak een lijstje met wensen en voorwaarden waaraan de overnemende partij moet voldoen. Op deze manier hebt u een goed beeld van wat u wilt. Er kunnen meerdere kandidaten zijn. Door vooraf een beeld voor uzelf te schetsen, kunt u de selectie kleiner en gemakkelijker maken. Uiteindelijk komt u er dan in een persoonlijk gesprek achter wie het beste past bij uw wensen en eisen.

En dan, hoe te verkopen?
Uw bedrijf kunt u op verschillende manieren verkopen. Zo is er de management buy-in, waarbij het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een buitenstaander. Vaak is dit een aanverwant bedrijf met de nodige ervaring dat actief en operationeel betrokken wordt bij uw bedrijf. Een andere optie is de management buy-out. Hierbij neemt een werknemer of nemen werknemers het bedrijf, of een deel ervan, over. Dat kan een onderdeel van het bedrijf zijn dat bijv. niet meer tot de kernactiviteiten behoort. Uw bedrijf verkopen aan een concurrent of een financiële partij heet een strategische overname. Voor de koper een manier om tot een nieuwe markt toe te kunnen treden of het marktaandeel te vergroten.

Bepaal wie vervolgens de verkoop doet en wat u zelf wilt doen
Het ‘hoe-wat-wanneer’ van uw bedrijf verkopen is een ingewikkelde opgave. En ook vergt het een hoop tijd. Uw keuze ligt al gauw voor de hand: u schakelt een adviseur in. U raadt het al: ik ben u met uw familie en eventueel personeel graag van dienst. Een meevaller: de overheid geeft vouchers – een vorm van subsidie – af om de advieskosten wat te beperken.

Heeft u vragen of interesse in een dergelijk traject? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke en heylsame groet,
Frank Visser

 

 

Blog – Het menselijke aspect staat voorop

Blog – Het menselijke aspect staat voorop

Bij familiebedrijven staat de menselijke kant voorop!

In mijn jarenlange ervaring als financieel adviseur en administrateur/controller heb ik een warme voorliefde opgedaan voor familiebedrijven in het MKB. Het grootste en mooiste verschil met een niet-familiebedrijf is de menskant van de onderneming. Binnen familiebedrijven lopen de lijnen van de familie door en is de menselijke maat en onderlinge verstandhouding veel belangrijker. 

De menselijke maat is een extra succesfactor van ondernemen.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de interpersoonlijke en menselijke kant van familiebedrijven zorgen voor extra succesfactor van ondernemerschap. Vertrouwen, vertrouwdheid en een gezamenlijke drive zijn goud waard in ondernemen. 

Aangenaam kennis te maken, mijn naam is Frank Visser. Geen rijdende rechter, maar ik kom wel graag langs bij uw familiebedrijf om te helpen bij de bedrijfsovername of de bedrijfsopvolging. Ik adviseer u bij de voorbereiding en regisseer desgewenst daarna het proces.

 

Blog – Familiebedrijven, dé motor van het MKB.

Blog – Familiebedrijven, dé motor van het MKB.

Familiebedrijven zijn zonder twijfel dé motor van het MKB

Familiebedrijven: hoe plan je de wisseling van de wacht?

Onlangs was ik op een info-avond over de opvolging binnen familiebedrijven. Eens te meer bleek hoe complex en diepgaand de overdracht is! Op het moment dat ik dit schrijf is het najaar 2018. De komende 5 tot 10 jaren wordt er een hausse aan overnames in de familiebedrijven verwacht. Dit zeggen niet alleen de banken, maar ook ondernemers van familiebedrijven die ik spreek. Dit komt o.a. door de naweeën van de babyboom. Overnames kunnen binnen de familie spelen, maar ook met derden. Dat zijn dan bijvoorbeeld: concurrenten (behoefte aan personeel is een reden tot overname!) en investeerders, die om allerlei redenen op overnamepad zijn. Al met al redenen te over om op tijd - zeker 3 tot 5 jaar - met de (voorbereiding van de) overname te beginnen.

Wat gebeurt er zoal als het voertuig een andere bestuurder krijgt?
In andere woorden als het familiebedrijf toegroeit naar opvolging of overname. Dit is een ingrijpend zaak met veel betrokkenen, zoals grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen en het personeel. Problemen daarbij? Die zijn velerlei! Allereerst de familie zelf: is er een gezonde familieverhouding? Die kan leiden tot overeenstemming over (het tijdstraject van) de overname. Is die gezonde basis er minder, dan is dat het eerste aandachtspunt. Elementen daarbij zijn: eenheid, gelijkheid en harmonie. Immers, in de regel zijn de eigenaren niet de gehele familie…

Welke vragen moet je beantwoorden als het stokje overgedragen gaat worden?
Enkele vragen om te beantwoorden (mogelijke knelpunten) zijn: is er sprake van generatieverschillen, toegenomen mondigheid (koude kant) en snel veranderde markten (webwinkels)? En voor zowel de overdrager (vaak de ouders) als de overnemers (het kind, kinderen of derden) is belangrijk: hoe is mijn inkomen na de overdracht? Of wat gebeurt er met mijn vermogen (bij bijvoorbeeld aandelen) of wat kan ik als rendement verwachten (investeerder)? Is er een testament: van wie, is dat up-to-date en geschikt voor de overname? Zijn er andere – al of niet vastgelegde – afspraken (familiestatuut)?

Kan de familie het traject zelf ‘handelen’ of is het beter om een onafhankelijke derde in te schakelen?
Want naast het bovenstaande spelen ook nog: de (eventuele afrekening met de) Belastingdienst en de financiering van de overname. Wat mijn insteek betreft: ik begeleid u van ‘a tot en met z’ door na de kennismaking-met-klik te luisteren, te inventariseren, afspraken te maken, verslag te doen en te helpen om tot besluiten te komen. En eventueel derden uit mijn netwerk in te schakelen (bijvoorbeeld een notaris, fiscalist of makelaar).

Met mijn kennis en (levens-)ervaring meen ik u bij dit traject uitstekend te kunnen bijstaan. Dus, bent u als eigenaar, het liefst tezamen met uw gehele familie, tot de overtuiging gekomen dat u het overnametraject het beste met een onafhankelijke derde kunt afleggen, dan mag u me bellen of e-mailen!

Met Heylsame en hartelijke groet,
Frank Visser